Актуално

Ново! ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА 2018

Тук можете да откриете актуална информация относно График на предстоящи курсове по управление на проекти:
• интензивен курс “Методология за управление на проекти”;
• разширение към базовия курс „Методология за управление на проекти”.НОВА ВЕРСИЯ НА TILOS - 9.0Излезе версия 9.0 на
TILOS, софтуерен продукт за управление на линейни проекти, напр. проекти за изграждане и ремонт на пътища, жп линии, тръбопроводи, тунели, електропреносни мрежи и др. Trimble® TILOS обединява информация за време и разстояние в един динамичен план, като по този начин предоставя на потребителите повече данни, отколкото се съдържат в стандартните Гантови графици или мрежови диаграми. Новата версия на TILOS предоставя по-добра визуализация на строителните линейни проекти и подобрена интеграция със софтуер за управление на проекти Primavera.

 Повече информация можете да намерите тук. 


Нов продукт за създаване на S-криви, интегриран с Primavera, MS Project и Asta Powerproject


Project Tracker e Windows базирано приложение, което импортира проектна информация от Primavera P6, Microsoft Project или Asta Powerproject, за да създава S-криви, използвани за анализ напредъка на проекта. 


Какви са ползите от диаграмите за време и разстояние при управлението на проекти за инфраструктурно строителство? Вижте 
видеото.


Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com