Управление на проекти с Primavera P6 Web Access  

Цели на обучението:
Цел на обучението е да предостави на участниците знания и умения за ефективна работа с уеб клиента на Primavera P6 – Primavera Web Access.

За кого е предназначено обучението? 
Ръководители на проекти и участници в проектните екипи; Подизпълнители на проекти; Консултанти, предоставящи услуги в сферата на управлението на проекти; Други специалисти, активно въвлечени в дейности по управление на проекти; Всички желаещи да се запознаят с практическото управление на проекти с помощта на специализирани софтуерни решения.

Продължителност на обучението: 2 дни х 6 учебни часа

Работен език: Обучението се провежда на български език.

Място на провеждане:
Обучението се провежда в една от залите на Учебния център на ТехноЛогика в София. Учебните зали на ТехноЛогика са оборудвани със собствена модерна компютърна, презентационна и друга техника. Всеки участник в курса ползва индивидуално работно място с персонален компютър, с достъп до всички необходими информационни и комуникационни ресурси, на разположение за самостоятелна работа и извън аудиторните занятия. На курсистите се осигуряват безплатно обяд, кафе и напитки.
Учебни материали: Всеки курсист получава безплатно пълен комплект учебни материали и сертификат от Учебния център на ТехноЛогика.

Съдържание на обучението по дни:

Ден 1 
• Запознаване с интерфейса и основните функционалност на Primavera Web Access;
• Създаване на нов проект в Primavera Web Access;
• Добавяне на дейности; Дефиниране на връзки между дейностите;
• Калкулиране на график;
• Добавяне на роли, ресурси и ставки.

Ден 2
• Анализ назначението на ресурси;
• Настройване на project workspace;
• Dashboards;
• Портфолио от проекти;
• Отчети;
• Работа с Timesheets (модул за времеви отчети).

Изтегли информация за курса "Управление на проекти с Primavera P6 Web Access" в PDF формат

Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com