За ТехноЛогика

Официален представител на Primavera за България е ТехноЛогика - водеща българска софтуерна фирма с комплексна дейност в сферата на информационните технологии: внедряване на информационни системи, разработка на софтуер, консултантски услуги и специализирано обучение.

Компанията е създадена през 1993 г. и днес има офиси в София, Пловдив, Варна, Босна и Херцеговина и Република Македония, а екипът й наброява повече от 200 специалисти в различни области. 

Дейността на фирмата е сертифицирана според стандартите за управление на качеството ISO 9001:2008 и съюзната публикация на НАТО AQAP 160.

Бизнес мисията на ТехноЛогика е да удовлетвори и надмине очакванията на клиентите си, като подобри значително тяхната дейност посредством внедряване на водещи информационни технологии.

Фирмата развива целенасочена иновативна дейност – усвоява, адаптира, доразвива нови информационни технологии и създава технологични софтуерни средства. Продуктовият портфейл на компанията включва софтуерни решения за: управление на фирмена дейност (ERP), управление на човешки ресурси (HRM), управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), описание и анализ на бизнес процеси (BPM), управление на проекти (PM), администриране на данни и автоматизиране на отчетността (Data Warehouse &BI), географски информационни системи (GIS), автоматизиране на инженерни дейности (CAD/CAM), специализирани решения за различни отрасли (billing, smart metering, emergency management и др.) и разработване на софтуер по поръчка.

ТехноЛогика е стратегически партньор на PricewaterhouseCoopers, има най-високо партньорско ниво с Oracle и Microsoft, работи като оторизиран учебен център на Oracle, Microsoft, IIBA и PMI®, а също така е сертифициран тестов център на Prometric, Pearson VUE, Kryterion и IIBA.

Клиенти на ТехноЛогика са уважавани компании и организации, много от които лидери в своята сфера на дейност - финансови институции, телеком оператори, производствени предприятия, държавна администрация, ютилити компании, търговски фирми и др. Всяка година специалистите на фирмата приключват средно осем информационни системи и проекти от корпоративен национален и международен мащаб и значение, някои от които са свързани с изисквания на НАТО или ЕС.

Стремежът на ТехноЛогика е не само да бъде просперираща иновативна фирма, но и да налага ценности, да утвърждава българско самосъзнание и изгражда модел за обществено отговорен бизнес. Компанията спонсорира множество проекти в подкрепа на: деца в неравностойно положение, образование и наука, култура и развитие на различни обществени организации.

Чрез дъщерната си фирма ДиТра, която e CAD/CAM център на ТехноЛогика, компанията е инициатор на програмата „Инженерното образование – солидно и работещо”. Тя има за цел да повиши качеството на инженерното образование, да увеличи интереса на студенти и работодатели към него и да стимулира съвместни практически разработки на университетите и предприятията. Програмата включва дарения на софтуер, издаване на учебници, обучение на студенти и преподаватели и др.

За допълнителна информация относно ТехноЛогика посетете сайта на компанията www.technologica.com


______________________________________________
* PMI е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.

Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com