Клиенти  

Наши клиенти са водещи компании от различни сектори, на които доставяме най-добрите софтуерни средства за управление на проекти. Ето само част от тях: 

СКЕ България, управление на проекти, изтегли описание на проекта

WorleyParsons, инженерингови консултантски услуги

Пътстрой, строителство

ЗАД Атомстройекспорт Белене, енергетика

AES Марица-Изток 1, енергетика

Енергоремонт холдинг, машиностроене

Евробилд, строителство

Челопеч майнинг, минна индустрия

Галчев холдинг, строителство

Геотехмин, минна индустрия 

Лозанова 48, езикови преводи, изтегли описание на проекта 

Българска Стопанска Камара

Енемона, енергетика и строителство

Риск инженеринг, инженерингови консултантски услуги

Лукойл, горива

Ехнатон, автоматизация на производствените процеси


 На всеки клиент оказваме пълното съдействие и консултантска помощ за успешното внедряване на софтуер и методология за управление на проекти.

Работата в тясно сътрудничество с клиентите и анализът на техните потребности ни позволяват да адаптираме нашите продукти и услуги съобразно спецификата на всеки конкретен бизнес случай. За удовлетвореността на клиентите свидетелстват редица положителни отзиви:

„Използването на Primavera води до натрупването на специфични знания, което гарантира професионалното и успешно управление на големи проекти. Софтуерът е лесен за използване и адаптируем. С напредването на проектите, функциите за проследяване на тяхното изпълнение и прогнозиране на оставащата работа помагат за вземането на текущи решения и актуализиране на паричните потоци.”
Марко Ботти, мениджър “Планиране и контрол”, WorleyParsons
 
„Внедряването на Primavera P6 позволи качествено да се подобри планирането на проектните дейности в няколко важни аспекта – по-прецизно дефиниране на срокове и съгласуване на технологичната последователност на заданията за проектиране между отделните специалности с оглед минимизиране общия срок на проекта, много по-ефективно използване на ресурсите, водещо до снижаване себестойността на вложения труд и не на последно място – имплементирането на Primavera P6 улесни извънредно много управлението на големи инвестиционни проекти."
Ангел Белорешки, Р-л отдел "Планиране и преводи", Бургаснефтепроект ЕООД
  
“Primavera предоставя много лесен и бърз за възприемане начин на представяне на информацията. Възложителят е много доволен, защото може бързо да се ориентира в напредъка на проекта и да проследи какви са разходите и какви плащания са направени към нас като изпълнител.”
София Коджаманова, ръководител проекти, СКЕ България ЕООД

Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com