Платформата за управление на проекти Primavera на Oracle е фокусирана изключително върху това да подпомогне компаниите, които интензивно използват проектна организация на работа, да управляват целия жизнен цикъл на проектите си независимо от техния размер.

Към началото на 2010 г. статистиката показва, че до този момент проекти за над 3 трилиона USD са били управлявани с продукти Primavera.

Много компании избират решенията на Primavera за управление на портфейл от проекти, за да им помогнат:
  • да вземат по-добри решения за управление на проектите;
  • да оценят максимално точно риска и печалбите, свързани с проектите;
  • да определят дали разполагат с достатъчно ресурси, които имат нужните характеристики за извършване на работата.
Най-добри в класа си, продуктите Primavera осигуряват средствата за изпълнение на проекта и възможности за контрол, така че очакваните резултати да бъдат осигурени навреме, в рамките на предвидения бюджет и с очакваното качество.

Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com