Платформата Primavera  

ТехноЛогика е единствен официален представител на Oracle – Primavera GBU за територията на България и предлага софтуерните решения за управление на проекти - Primavera, които са разработени в съответствие с принципите на методологията на PMI®. Системата предоставя възможности за цялостно планиране, контрол и отчитане на проекти и портфолио от проекти. 

Primavera може да се използва във всяка област, в която има проектно базирано управление на дейности. Някои от обичайните сфери на активна работа със системата са: строителство, индустриално производство, енергетика, минна индустрия, публичен сектор, авиация и отбрана, ИТ, финанси и др.

ПРОДУКТИ PRIMAVERA

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (P6 EPPM)
Специализирано средство за управление на проекти и портфолио от проекти. Предоставя широки възможности за планиране и следене изпълнението на работата по проектите и цялостното проектно портфолио на компанията в реално време. Включва P6 Professional,  P6 Web, Progress Reporter, Team Member (за достъп през уеб браузър и iPhone) и др.

Primavera P6 Professional Project Management (P6 PPM)


Специализирано средство за цялостно планиране, управление и контрол на проекти. Позволява централизирано и прозрачно управление на проектите в организацията, ефективно разпределение на ресурсите по проекти и управление на разходите. Включва P6 Power Client.

Primavera Risk Analysis


Аналитично решение за цялостно управление на риска по време на жизнения цикъл на проектите.

Primavera Earned Value Management

Аналитичен инструмент за планиране, отчитане и контрол на разходите по проектите.

Primavera Contract Management


Интегрирано решение за управление на договори с подизпълнители и контрол на документите.

Primavera P6 Reporting Database


База данни, предназначена за анализ на проектната информация, следене на метрики, тенденции и извличане на разнообразни отчети. Продуктът е съвместим с разпространени Business Intelligence решения.

 

Кликнете върху изображенията, за да видите екрани от Primavera в голям размер.

______________________________________________
* PMI е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.


Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com